http://www.korozniinzenyr.cz/ cs Copyright (c) 2010 Mon, 04 Mar 2024 02:23:19 GMT info@korozniinzenyr.cz pavel@webuje.cz Soudní znalec http://www.korozniinzenyr.cz/soudni-znalec.aspxJmenování soudním znalcem Průkaz soudního znalce Fotografie http://www.korozniinzenyr.cz/fotografie.aspx Zkouška přilnavosti nátěrového systému X řezem. Nuovo Pignone, Itálie Kontrola kotvicího profilu otryskané oceli pomocí Rugotestu No.3 Stupeň ... Služby korozního inženýra http://www.korozniinzenyr.cz/sluzby-korozniho-inzenyra.aspx V průmyslově rozvinutých zemích představují roční korozní ztráty hodnotu rovnající se přibližně 5% HDP. Bylo již mnohokrát publikováno, že korozní ztráty, ke kterým dochází ... Reference http://www.korozniinzenyr.cz/reference.aspx Kontroly jakosti ochranných povlakových systémů jsme zatím prováděli v rámci různých projektů na území následujích zemí: Česká ... Ztráta lesku; zmatnění http://www.korozniinzenyr.cz/ztrata-lesku-zmatneni.aspxvznik skvrn nebo změna barvy kovového povrchu způsobená tvorbou tenké vrstvy korozních produktů Zrychlená korozní zkouška; urychlená korozní zkouška http://www.korozniinzenyr.cz/zrychlena-korozni-zkouska-urychlena-korozni-zkouska.aspxkorozní zkouška uskutečněná za náročnějších podmínek, která poskytuje výsledky za kratší dobu než v provozu Zpracovatel specifikace http://www.korozniinzenyr.cz/zpracovatel-specifikace.aspxosoba zodpovědná za zpracovanou specifikaci Životnost vysoká http://www.korozniinzenyr.cz/zivotnost-vysoka.aspxnad 15 let Životnost velmi vysoká http://www.korozniinzenyr.cz/zivotnost-velmi-vysoka.aspxnad 25 let v prostředí C5-I (dle TL/TP-KOR) Životnost střední http://www.korozniinzenyr.cz/zivotnost-stredni.aspx5-15 let