Úvodní > Slovník

Slovník pojmů


1 agresivní složka; korozní činidlo
2 aktivní stav
3 anoda
4 anodická ochrana
5 anodická reakce
6 anodické řízení
7 anodický dílčí proud
8 atmosféra
9 atmosférická koroze
10 bakteriální koroze
11 bílá rez
12 bimetalická koroze
13 bimetalický článek
14 blesková koroze
15 bodová koroze
16 broky
17 celková koroze
18 celkový proud (na elektrodě); výsledný proud
19 chemická koroze
20 článek aktivní - pasivní
21 depasivace
22 depasivátor
23 DFT
24 difuzní řízení
25 difuzní vrstva (na elektrodě)
26 dílčí prvek
27 doba ovlhčení
28 doba zpracovatelnosti
29 dočasná ochrana
30 drť
31 elektrochemická impedanční spektroskopie EIS
32 elektrochemická koroze
33 elektrochemická ochrana
34 elektroda
35 elektrodová reakce
36 elektrodový potenciál
37 elektrolyt
38 erozní koroze
39 galvanická koroze
40 galvanická řada
41 galvanický článek
42 galvanodynamická zkouška
43 galvanodynamická zkouška s konstantní krokovou změnou proudu
44 galvanodynamická zkouška s krokovou změnou proudu
45 galvanostatická zkouška
46 hloubka průniku koroze
47 inhibitor koroze
48 inspektor
49 intenziostatická zkouška
50 katoda
51 katodická ochrana
52 katodická reakce
53 katodické řízení
54 katodický dílčí proud
55 kavitační koroze
56 klima
57 koncentrační korozní článek
58 konstrukce
59 kontaktní koroze
60 koroze
61 koroze bludnými proudy
62 koroze na kapalinovém rozhraní
63 koroze opotřebením
64 koroze po vrstvách
65 koroze pod úsadami
66 koroze svaru
67 koroze v plynech
68 koroze vloženým proudem
69 koroze za mechanického namáhání; koroze za napětí
70 korozní agresivita
71 korozní agresivita; korozivita
72 korozní článek
73 korozní článek s rozdílným provzdušněním
74 korozní namáhání
75 korozní odolnost
76 korozní poškození
77 korozní potenciál
78 korozní praskání
79 korozní produkt; korozní zplodina
80 korozní projev; projev koroze
81 korozní prostředí
82 korozní proud
83 korozní rychlost; rychlost koroze
84 korozní selhání
85 korozní systém
86 korozní únava
87 korozní zkouška
88 korozní zkouška v přírodních podmínkách
89 korozní zplodina
90 kritická tloušťka
91 kritická vlhkost
92 kvazi potenciostatická zkouška
93 kvazigalvanostatická zkouška
94 kvaziintenziostatická zkouška
95 lining
96 městská atmosféra
97 mezikrystalová koroze
98 mezní proud; limitní proud
99 mikrobiální koroze
100 mikroklimatické prostředí
101 místní koroze; lokální koroze
102 místní prostředí
103 modelová korozní zkouška
104 mořská koroze
105 nátěr
106 nátěrová hmota (barva)
107 navrhování
108 NDFT
109 nerozpustná anoda
110 nožová koroze
111 obětovaná anoda
112 obsah VOC (obsah těkavých organických látek, VOCC)
113 ochrana elektrickou drenáží
114 ochrana obětovanou elektrodou
115 ochrana proti korozi; protikorozní ochrana
116 ochrana vloženým proudem
117 ochranná atmosféra
118 ochranná proudová hustota
119 ochranná vrstva
120 ochranný nátěrový systém
121 ochranný potenciál
122 ochranný povlak
123 ochranný povlakový systém
124 odlupování
125 odporové řízení
126 odvzdušnění
127 odzinkování mosazi
128 okuj
129 otryskávací prostředek (abrazivo)
130 otryskávání
131 oxidace
132 oxidační činidlo
133 pasivace
134 pasivační potenciál
135 pasivační proud
136 pasivační vrstva; pasivní vrstva
137 pasivátor
138 pasivní stav; pasivita
139 pásový nátěr
140 podklad
141 podkladový nátěr
142 polarizace elektrody
143 polarizační křivka; křivka potenciál-proudová hustota
144 polarizační odpor
145 potenciál bodové koroze
146 potenciodynamická zkouška
147 potenciodynamická zkouška s konstantní krokovou změnou potenciálu
148 potenciodynamická zkouška s krokovou změnou potenciálu
149 potenciokinetická zkouška
150 potenciostatická zkouška
151 prach
152 pravděpodobnost koroze
153 přímořská atmosféra
154 příprava povrchu
155 projekt
156 proudová hustota
157 provozní korozní zkouška
158 provozní životnost (s ohledem na korozi)
159 provozuschopnost (s ohledem na korozi)
160 průmyslová atmosféra
161 puchýřování
162 půdní koroze
163 reaktivace
164 reaktivační potenciál; potenciál reaktivace
165 redukce
166 redukční činidlo
167 referenční elektroda
168 rez
169 rosný bod
170 rovnoměrná koroze
171 rozměrově stálá anoda
172 rozmezí ochranného potenciálu
173 samovolný korozní potenciál
174 samovolný korozní proud
175 samozákladující nátěrová hmota
176 selektivní koroze
177 skladovatelnost
178 slučitelnost (kompatibilita)
179 smíšené řízení
180 specifikace
181 specifikace inspekce a hodnocení
182 specifikace natěračských prací
183 specifikace ochranného nátěrového systému
184 specifikace ochranného povlakového systému
185 specifikace projektu
186 spojovací nátěr
187 spongioza; grafitizace
188 štěrbinová koroze
189 stupeň ochrany
190 stupeň prorezavění
191 těkavá organická látka, VOC
192 tlustovrstvé (= vysokovrstvé) nátěrové hmoty
193 transpasivační potenciál; potenciál transpasivace
194 transpasivní stav
195 trvanlivost (s ohledem na korozi)
196 údržba
197 venkovská atmosféra
198 vibrační koroze
199 vodíková křehkost
200 vrchní nátěr
201 vypařovací inhibitor koroze
202 vysokosušinové nátěrové hmoty
203 základní nátěr
204 základní nátěrová hmota (primer)
205 životnost
206 životnost nízká
207 životnost střední
208 životnost velmi vysoká
209 životnost vysoká
210 zpracovatel specifikace
211 zrychlená korozní zkouška; urychlená korozní zkouška
212 ztráta lesku; zmatnění