Úvodní > Slovník > elektrodová reakce

reakce na rozhraní fází, při které dochází k přenosu náboje mezi elektronovým vodičem a elektrolytem