Úvodní > Slovník > galvanická řada

seznam kovů uspořádaný podle jejich samovolných korozních potenciálů při vymezených podmínkách

POZNÁMKA Do řady mohou být zahrnuty i jiné elektronové vodiče.