Úvodní > Slovník > katodická reakce

elektrodová reakce, při které dochází k přenosu záporného náboje z elektronového vodiče do elektrolytu

POZNÁMKA Proud vstupuje do elektronového vodiče z elektrolytu. Katodická reakce je redukční děj, např.: 1/2 O2 + H2O + 2 e- = 2 OH-.