Úvodní > Slovník > průmyslová atmosféra

atmosféra znečištěná korozně působícími látkami z lokálního a regionálního průmyslu (převážně oxid siřičitý)