Úvodní > Slovník > redukční činidlo
látka, která vyvolává redukci dodáním elektronů

POZNÁMKA Během redukce dochází k oxidaci redukčního činidla.