Úvodní > Slovník > selektivní koroze
koroze slitiny, při níž její složky korodují v poměrech, které se liší od jejich poměru ve slitině