Domů > Slovník > Korozní rychlost; rychlost koroze

Korozní rychlost; rychlost koroze

korozní projev na kovu za jednotku času

POZNÁMKA Jednotka použitá k vyjádření korozní rychlosti závisí na technickém systému a na druhu korozního projevu. Korozní rychlost tedy lze vyjádřit jako přírůstek hloubky průniku za jednotku času nebo jako hmotnost kovu přeměněného na korozní produkty z jednotky plochy za jednotku času atd. Korozní projev se s časem může měnit a nemusí být stejný na všech místech korodujícího povrchu. Proto je třeba, aby údaje o korozní rychlosti byly doplněny informacemi o druhu, časové závislosti a rozmístění korozního projevu.

      

Copyright © 2023 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu