Domů > Služby korozního inženýra

Služby korozního inženýra

V průmyslově rozvinutých zemích představují roční korozní ztráty hodnotu rovnající se přibližně 5% HDP. Bylo již mnohokrát publikováno, že korozní ztráty, ke kterým dochází pouze nevyužitím známých poznatků korozního inženýrství, činí nejméně 40% tohoto objemu. V relativně chudé České Republice, jejíž HDP za rok 2004 činí dle ČSÚ cca 2 751 miliard korun, to představuje více, než 55 miliard ročně.

Těchto každoročně nesmyslně vyplýtvaných 55 miliard je provázeno několikanásobně vyššími škodami způsobenými druhotně zbytečnou spotřebou neobnovitelných přírodních zdrojů a ničením životního prostředí.

Ke snižování výše zmíněných korozních ztrát a škod přispívám, společně se svými spolupracovníky,  následujícími  službami:

 

  • navrhujeme systémy protikorozní ochrany
  • kontrolujeme nátěry a povlaky
  • provádíme inspekční činnost jakosti protikorozní ochrany

 

Moje další činnost korozního inženýra:

  • publikační činnost
  • přednášky a školení ve vybraných oblastech korozního inženýrství
      

Copyright © 2023 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu