Domů > Slovník pojmů

Slovník pojmů

1   agresivní složka; korozní činidlo
2   aktivní stav
3   anoda
4   anodická ochrana
5   anodická reakce
6   anodické řízení
7   anodický dílčí proud
8   atmosféra
9   atmosférická koroze
10   bakteriální koroze
11   bílá rez
12   bimetalická koroze
13   bimetalický článek
14   blesková koroze
15   bodová koroze
16   broky
17   celková koroze
18   celkový proud (na elektrodě); výsledný proud
19   chemická koroze
20   článek aktivní - pasivní
21   depasivace
22   depasivátor
23   DFT
24   difuzní řízení
25   difuzní vrstva (na elektrodě)
26   dílčí prvek
27   doba ovlhčení
28   doba zpracovatelnosti
29   dočasná ochrana
30   drť
31   elektrochemická impedanční spektroskopie EIS
32   elektrochemická koroze
33   elektrochemická ochrana
34   elektroda
35   elektrodová reakce
36   elektrodový potenciál
37   elektrolyt
38   erozní koroze
39   galvanická koroze
40   galvanická řada
41   galvanický článek
42   galvanodynamická zkouška
43   galvanodynamická zkouška s konstantní krokovou změnou proudu
44   galvanodynamická zkouška s krokovou změnou proudu
45   galvanostatická zkouška
46   hloubka průniku koroze
47   inhibitor koroze
48   inspektor
49   intenziostatická zkouška
50   katoda
51   katodická ochrana
52   katodická reakce
53   katodické řízení
54   katodický dílčí proud
55   kavitační koroze
56   klima
57   koncentrační korozní článek
58   konstrukce
59   kontaktní koroze
60   koroze
61   koroze bludnými proudy
62   koroze na kapalinovém rozhraní
63   koroze opotřebením
64   koroze po vrstvách
65   koroze pod úsadami
66   koroze svaru
67   koroze v plynech
68   koroze vloženým proudem
69   koroze za mechanického namáhání; koroze za napětí
70   korozní agresivita
71   korozní agresivita; korozivita
72   korozní článek
73   korozní článek s rozdílným provzdušněním
74   korozní namáhání
75   korozní odolnost
76   korozní poškození
77   korozní potenciál
78   korozní praskání
79   korozní produkt; korozní zplodina
80   korozní projev; projev koroze
81   korozní prostředí
82   korozní proud
83   korozní rychlost; rychlost koroze
84   korozní selhání
85   korozní systém
86   korozní únava
87   korozní zkouška
88   korozní zkouška v přírodních podmínkách
89   korozní zplodina
90   kritická tloušťka
91   kritická vlhkost
92   kvazi potenciostatická zkouška
93   kvazigalvanostatická zkouška
94   kvaziintenziostatická zkouška
95   lining
96   městská atmosféra
97   mezikrystalová koroze
98   mezní proud; limitní proud
99   mikrobiální koroze
100   mikroklimatické prostředí
101   místní koroze; lokální koroze
102   místní prostředí
103   modelová korozní zkouška
104   mořská koroze
105   nátěr
106   nátěrová hmota (barva)
107   navrhování
108   NDFT
109   nerozpustná anoda
110   nožová koroze
111   obětovaná anoda
112   obsah VOC (obsah těkavých organických látek, VOCC)
113   ochrana elektrickou drenáží
114   ochrana obětovanou elektrodou
115   ochrana proti korozi; protikorozní ochrana
116   ochrana vloženým proudem
117   ochranná atmosféra
118   ochranná proudová hustota
119   ochranná vrstva
120   ochranný nátěrový systém
121   ochranný potenciál
122   ochranný povlak
123   ochranný povlakový systém
124   odlupování
125   odporové řízení
126   odvzdušnění
127   odzinkování mosazi
128   okuj
129   otryskávací prostředek (abrazivo)
130   otryskávání
131   oxidace
132   oxidační činidlo
133   pasivace
134   pasivační potenciál
135   pasivační proud
136   pasivační vrstva; pasivní vrstva
137   pasivátor
138   pasivní stav; pasivita
139   pásový nátěr
140   podklad
141   podkladový nátěr
142   polarizace elektrody
143   polarizační křivka; křivka potenciál-proudová hustota
144   polarizační odpor
145   potenciál bodové koroze
146   potenciodynamická zkouška
147   potenciodynamická zkouška s konstantní krokovou změnou potenciálu
148   potenciodynamická zkouška s krokovou změnou potenciálu
149   potenciokinetická zkouška
150   potenciostatická zkouška
151   prach
152   pravděpodobnost koroze
153   přímořská atmosféra
154   příprava povrchu
155   projekt
156   proudová hustota
157   provozní korozní zkouška
158   provozní životnost (s ohledem na korozi)
159   provozuschopnost (s ohledem na korozi)
160   průmyslová atmosféra
161   puchýřování
162   půdní koroze
163   reaktivace
164   reaktivační potenciál; potenciál reaktivace
165   redukce
166   redukční činidlo
167   referenční elektroda
168   rez
169   rosný bod
170   rovnoměrná koroze
171   rozměrově stálá anoda
172   rozmezí ochranného potenciálu
173   samovolný korozní potenciál
174   samovolný korozní proud
175   samozákladující nátěrová hmota
176   selektivní koroze
177   skladovatelnost
178   slučitelnost (kompatibilita)
179   smíšené řízení
180   specifikace
181   specifikace inspekce a hodnocení
182   specifikace natěračských prací
183   specifikace ochranného nátěrového systému
184   specifikace ochranného povlakového systému
185   specifikace projektu
186   spojovací nátěr
187   spongioza; grafitizace
188   štěrbinová koroze
189   stupeň ochrany
190   stupeň prorezavění
191   těkavá organická látka, VOC
192   tlustovrstvé (= vysokovrstvé) nátěrové hmoty
193   transpasivační potenciál; potenciál transpasivace
194   transpasivní stav
195   trvanlivost (s ohledem na korozi)
196   údržba
197   venkovská atmosféra
198   vibrační koroze
199   vodíková křehkost
200   vrchní nátěr
201   vypařovací inhibitor koroze
202   vysokosušinové nátěrové hmoty
203   základní nátěr
204   základní nátěrová hmota (primer)
205   životnost
206   životnost nízká
207   životnost střední
208   životnost velmi vysoká
209   životnost vysoká
210   zpracovatel specifikace
211
  zrychlená korozní zkouška; urychlená korozní zkouška
212   ztráta lesku; zmatnění
      

Copyright © 2023 | Mapa webu | Doporučujeme: www stránky zdarma www stránky | administrace webu