Úvodní > Slovník > elektrodový potenciál

napětí měřené ve vnějším obvodu mezi elektrodou a referenční elektrodou, které jsou ve stejném elektrolytu